Poslovni subjekti

Poslovni subjekti

Prepoznajući potrebe svojih klijenata, s ciljem pravovremenog i što bržeg zadovoljavanja istih, Veneto banka je osigurala široki asortiman proizvoda i usluga u zemlji i inozemstvu. Kontinuiranim unapređenjem proizvoda i usluga želimo biti na raspolaganju Vama i vašoj tvrtki.

Riznica
Odjel riznice aktivno sudjeluje na deviznom tržištu, tržištu novca i na tržištu kapitala. Upravlja likvidnošću i novčanim tokovima Banke; aktivnim (plasiranje) i pasivnim (posuđivanje) poslovima na novčanom tržištu održava potrebnu likvidnost, stabilnost kao i profitabilnost Banke. Redovno prati i pridržava se zakonskih mjera propisanih od strane regulatora. Također, Riznica upravlja deviznom pozicijom banke, vodeći  pritom brigu o izloženosti valutnom riziku.
 
 
TRGOVANJE
 
Devizno tržište (FX - foreign exchange)
 
Najveće je financijsko globalno tržište. Odjel trgovanja trguje svim valutama iz tečajne liste za potrebe klijenata kao i za održavanje devizne pozicije Banke. Klijenti Banke imaju pogodnost trgovati po povlaštenom tečaju, koji dogovaraju direktno sa Odjelom riznice. Ovlaštenim mjenjačima Veneto banke nudimo otkup strane gotovine po povlaštenom tečaju. Velike su mogućnosti uštede u odnosu na kupoprodaju deviza po tečajnoj listi.
 
Novčano tržište (MM - money market)
 
Označava depozitne aktivnosti s rokom dospijeća do godine dana, koje Odjel riznice odrađuje u ime Banke. Depozitnim aktivnostima Riznica redovno održava likvidnost i stabilnost poslovanja. Odjel trgovanja je svakodnevno u kontaktu sa domaćim i inozemnim bankama, središnjom bankom, Tržištem novca, fondovima, osiguravajućim društvima i ostalima u svrhu što kvalitetnije informacije i konkurentne ponude za oročenja depozita svojih klijenata.
 
Tržište kapitala

Odnosi se na trgovanje dužničkim vrijednosnim papira, a to su državne i korporativne obveznice, trezorski zapisi Ministarstva financija i komercijalni zapisi. Odjel trgovanja kupnjom navedenih vrijednosnih papira stvara dodatnu rezervu likvidnosti, ali i ostvaruje veće prinose nego na novčanom tržištu.
 

Vezani sadržaj i preuzimanje dokumentacije